Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου 2009

ΦΩΝΗ ΠΕΙΡΑΙΩΤΩΝ December 29 at 6:45pm Reply
Ουκ αν λάβεις παρά του μη έχοντος
80 δις Ευρώ τα απλήρωτα στεγαστικά δάνεια

Κανείς δεν φαίνεται να θέλει να πει την αλήθεια για την πραγματική κατάσταση της Ελληνικής Οικονομίας με αποτέλεσμα να μη παίρνονται και τα ανάλογα μέτρα που θα την αναθερμάνουν και θα βοηθήσουν να βγει από την κρίση.

Και για να γράφουμε τα πράγματα με τ’ όνομά τους, γίνεται προσπάθεια να βρεθούν χρήματα από τους φορολογούμενους, ενώ καλά γνωρίζουν οι αρμόδιοι, ότι δεν υπάρχει καμία τέτοια δυνατότητα και οι αρχαίοι θα το έλεγαν περιφραστικά «ουκ αν λάβεις παρά του μη έχοντος». Αυτό φαίνεται καθαρά από την δεινή οικονομική κατάσταση στην περιέρχονται όλο και περισσότεροι με αποτέλεσμα να μη μπορούν πλέον να αποπληρώσουν ούτε τα στεγαστικά τους δάνεια. Ήδη φέτος το ποσοστό των στεγαστικών δανείων τα οποία δεν εξυπηρετούνται ανέρχεται στο 7% και συνεχώς αυξάνεται, το δε συνολικό ποσό των δανείων αυτών υπερβαίνει τα 80 δις ευρώ.

Αν στο ποσοστό των μη εξυπηρετουμένων στεγαστικών δανείων προσθέσουμε και το ποσοστό των απλήρωτων καταναλωτικών δανείων και των πιστωτικών καρτών, που έχει διαμορφωθεί στο 12% καταλαβαίνουμε ότι έχουν αρχίσει και οι τράπεζες να κλονίζονται μη μπορώντας πλέον να παρακολουθήσουν μια οικονομία που δεν παράγει, δεν πληρώνει και βρίσκεται σε καθοδική πορεία.

Το θέμα δεν είναι να μπει χρήμα στην αγορά με τη μορφή δανείων, αφού αυτά δεν πληρώνονται και επιδεινώνουν την κατάσταση, το ζήτημα είναι, και αυτό αποτελεί το ποθούμενο, να βρεθούν θέσεις εργασίας, να αυξηθεί το Εθνικό Εισόδημα και να σταματήσουν οι αιμορραγίες.
Σε διαφορετική περίπτωση η κατάσταση θα επιδεινώνεται και κανείς δεν θα μπορεί να προβλέψει το τι τελικά θα συμβεί.

Γιάννης Κανατσέλης